Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa Jawa

By | 28/05/2013 at 01:50 am

Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa Jawabagi sebagian kalangan, membuat naskah ceramah bahasa jawa itu ibarat membalikan telapak tangan. tapi bagi pemula seperti penulis ini bisa pusing tujuh keliling apalagi yang memakai bahasa jawa. untunglah admin punya kawan yang pandai berpidato dengan bahasa jawa, dan kini wongcungkup mau membagikan pengalaman membuat naskah pidato berbahasa jawa kepada sobat semua.

baca juga:contoh undangan walimatul ursy memakai bahasa jawa

ok langsung ke TKP:

Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa Jawa

Assalamu alaikum wr.wb.

bismillah hirohman nirrohim,Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi walwafa ama bakdu

Dumateng poro alim poro ulama ingkang tuhu kinakbetendumateng poro sesepuh,pinisepuh ugi adi sepuh ingkang tuhu kinormatan
kususon dumateng sohibul hajah ingkang kawulo hormati
wabil khusus dumateng temanten kekaleh ingkang berbahagia. 

Sa’derengipun monggo kito tansah muji syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sami, sahingga kulo lan panjenengan sami saget pepanggihan,saget bertatap muka wonten ing majlis puniko,kanti rahayu wilujeng.saperlu angrawuhi undangan walimatul arus.mugi-mugi pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat,kususipun dateng temanten kekalih lan umumipun dateng kulo panjenengan sami

Ingkang kaping kalihipun solawat soho salam ,allohuma soli ala sayidina Muhammad monggo tansah kunjuk dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW nabi pungkasan ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang ing dinten Qiamat. Amiin

Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan !

saklajengipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo, mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun.

Saklajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil konco pengantin.ngaturaken agunge panuwun dumateng Shohibul kajah ingkang sampun nampi kulo sakonco kanti lemahing penggalih,sampun nyediaaken papan pinara’an, shoho dedaharan lan unjukan ingkang kados mekaten mewahipun, wonten ing mriki kawulo atas nami konco pengantin, mboten saget mbales penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Shohibul kajah sekeluarga Mugi-mugi penghormatan meniko andadoso amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah, shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun.

Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan

selajengipun, wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putri inggih puniko Bapak……. saking dusun ……… kawulo nampi Amanat saking Bapak ……., ingkang supadoso masrahaken temanten putri ingkang Asma ………, dumateng bapak …….. mriki minongko tiyang sepuhipun temanten kakung. Pramilo saking meniko kanthi ucapan “Bismilah” temanten putri meniko kulo pasrahaken dumateng Bapak ….. mriki, kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. Dene wonten kekirangipun sangking segi nopokemawon, , kawulo suwun Bapak Shohibul hajah mriki kususipun, lan sedoyo keluarga soho masyarakat mriki umumipun kersoho paring bimbingan soho tuntunan, kados pundi amrih saget sahenipun.

Bapak ibu ingkang tuhu kinormatan !

Ingkang terakhir kawulo ugi atas nami wakil saking konco pengantin bilih acara mangke sampun paripurno, kawulo sa’rombongan, ugi nyuwun pamit sepindah, soho nyuwun tambahipun do’a Mugi2 kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki, tumuju dateng griyanipun piyambak, tansah dipun paringi slamet, wilujeng, boten wonten alangan setunggal punopo. Amiin.

sa’derengipun kulo pungkasi, kawulo minongko wakil saking konco temanten, kulo nyuwun agunging pangapunten,mbokbilih wonten tingkah tanduk, trap susilo ingkang kirang nyocoki dateng panggalehipun Shohibul kajah mriki sakeluarga. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun.

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum wr wb

demikian pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa,sobat tinggal mengedit agar cocok dengan gaya bicara sobat.sobat juga bisa membaca contoh naskah pidato penerimaan pasrah pengantin memakai bahasa jawa agar semakin lengkap.semoga bermanfaat dan nantikan artikel dari wongcungkup selanjutnya,

salam,

40 thoughts on “Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa Jawa

 1. aaujank nucunihinpisaneuy

  Yang pake bahasa Sunda ada ngga gan…? hehehehe…! Kulo Mboten ngertos soale , wkwkwkwkwk.oh iyo matur nuwun yo wis ngunjungi Blog aku, hehehe tapi bener ngga struktur basa jawanya ? sorry kalo kasar atau salah alnya ane bukan Orang Jawa sih hehehe,kalo bisa postingin dong aplikasi/software kamus

  Reply
  1. C BUDI RAHARJO

   sae sanget mas…. kawula piyambak ingkang terosipun tiyang Jawi, derang saged matur lumantar Bhs Jawi kromo… nwn.

   Reply
 2. curvasud sansiro

  oo lg punya gebetan anak jawa ya,yah moga berhasil sob,nanti kalau dah punya akan aku upload kamusnya soalnya aq belum punya.oya makasih tlah follownya,akan meluncur tuk follback

  Reply
 3. Muhammad Zeer El-Watsy

  wah, artikel meniko sanget pentingipun, khususipun dumateng kawulo pribadi… 😀

  Reply
 4. Hafalan Q

  wahhh pake bahasa jawa, bacanya aja pusig saya mas, hehehe ikut komentar aga biar rrame blognya

  Reply
 5. herwono

  Sinaoso boso jawinipun tasih campur boso indonesia sekedik, nanging sampun cekap kangge tuntunan ingkang bade sinau dados juru wicoro calon penganten kakung.

  Reply
 6. Karyadi

  Pangapunten Mas, niki malah kecampur boso Arab, dados malah kesanipun sanes Jawi murni, pangapunten nggih

  Reply
 7. kanadianto

  nyuwun duko
  menawi saget kulo bade nyuwun conto pranata cara basa jawi sesrahan manten jaler, ugi kawangsulanipun, pranata cara saking keluargi estri.

  puniko bade kulo agem mantu tgl 7 mei mbenjing

  sak langkungipun kulo bade matur sembah nuwun.
  kulo enthosi serat wangsulanipun.

  matur suwun

  Reply
 8. devianne

  Aduh ini membantu banget jujur buat saya walaupun asli jogja cuma ortu gabisa bahasa jawa bisaya ngoko . Dan klo ada tugas ya googling. Makasih good blog.

  Reply
 9. mbahekungkeyla

  matur suwun mas, mugi sampeyan tansah pinaringan kanugrahan saking Allah tur pinaringan umur panjuang sing migunani.

  Reply
 10. unggul arif

  Kalau membaca sendiri teks pidatonya saya tahu maksud dan artinya,tapi kadang kalau mendengar langsung kadang tidak tahu artinya.Hehe…

  Reply
 11. Edy syafrianto

  Mator suon nggeh, mas
  Kulo wong jowo, nangeng bhoso alus niku dereng cakep, niku pie masss

  Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.